Import av vegdata til NVDB

Ønsker du å benytte NVDB til lagring av dine vegdata, har vi utviklet eksportløsninger for de ulike vegobjektene, som kan overføre data direkte til NVDB via NVDB-skrive API

 

NVDB

Import av vegdata til NVDB

Når et prosjekt er ferdigstilt kan alt av innmålte objekter legges direkte inn i NVDB via API eller overføres via Datafangst. Data tilgjengeliggjøres i Statens vegvesens kartapplikasjon Vegkart.no.

Vårt datafangstkonsept er utviklet for å kunne møte et hvert behov våre kunder måtte ha for registrering av vegkapital og datafangst til NVDB. Vi hjelper dere gjerne med å velge de riktige komponentene for å nå deres mål. 

RoadAI

Vi kan hjelpe til med å overføre tilstand/skade dekke og skiltplater til NVDB. I tillegg er det mulig å registrere andre objekter som er synlig gjennom video. Ta kontakt for pris og mer informasjon om overføring av data til NVDB.

Registreringsklient

Vi har løsninger for registrering av vegobjekter ute i felt og fra kontor. Dette kan gjøres både med og uten ekstern GPS-antenne. Objektene sendes direkte videre til NVDB eller via Datafangst.

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt oss

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Les bloggen vår

Mann med antenne som markerer opp veg

Datafangst til NVDB

2. mars 2020

Innmåling og dokumentasjon av infrastruktur og veikapital er en avgjørende faktor enten man skal skaffe kontroll over hva man forvalter,…

Les mer