Registrering av dekketilstand og skilt med RoadAI

RoadAI - en løsning for videodokumentasjon, registrering og tilstandsanalyse av veg ved bruk av mobil enhet

RoadAI

Ved bruk av en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy og kunstig intelligens kan du nå ta videoopptak av vegen og automatisk analysere tilstanden på vegdekket, samt registrere vegobjekter som skiltplater. Løsningen kan også benyttes til dokumentasjon og inspeksjon av vegnettet «as is». (til å avdekke tilstand på vegdekket, samt registrere objekter som vegskilt, kummer og rekkverk.)

Etter kjøring gjøres bildene eller videoopptakene tilgjengelig i en skybasert innsynsløsning, RoadAI Map. Her kan en foreta "befaring fra kontor" med en visuell inspeksjon av bildene og videoene. Dette gjør også løsningen svært nyttig i den daglige driften og vedlikeholdet av vegene. Flere i din organisasjon får tilgang til data og video.

RoadAI skjerm

Ved å benytte RoadAI får man effektivt kartlagt tilstanden på vegdekket. Ved å ha kartlagt dette på en god måte, vil man være i stand til å gjøre presise vurderinger og sette inn tiltak der det er behov på et tidlig tidspunkt. Dette vil føre til at vegens levetid økes, og man sparer penger.

RoadAI tilbyr

Vegbilder og videodokumentasjon

Analyse av tilstand på veg

Markering av objekt i video og kart

Detektering av vegskilt på veg

Mobil vegsensor for utvidet registrering av vegforhold

Annotering og oppfølging av registrerte hendelser under kjøring

Anonymisering og sladding av kjøretøy og personer

Lagring og innsyn i webbasert innsynsløsning

Annoteringsfuksjon

Annoteringsfunksjon

Med annoteringsfunksjonen kan du "merke" spesielle forhold/skader langs vegen mens du kjører. Ved å holde inne en bluetooth-knapp festet til rattet kan du angi en talekommentar som for eksempel "ødelagt rekkverk". Annoteringen blir koordinatfestet og markert med et symbol i kartet, og kommentaren gjengis i tekstform i webgrensesnittet RoadAI Map. En trafikksikker og effektiv metode å registrere skader og hendelser på.

Automatiske analyser av videoopptak med kunstig intelligens

Etter videoopptak av vegen med RoadAI lastes automatisk dataene opp til en skytjeneste for prosessering og analyse, og resultatet kan brukes til prioritering og budsjettering. Kjørerute, vegskilt og andre objekter blir dermed tilgjengelig i en web-portal, og gis en GPS-posisjon basert på video og den mobile enhetens GPS. Skilt blir definert iht. NVDB (N300) og dekketilstanden analysert i forhold til skadetype. Løsningen gjenkjenner skadene iht. datakatalogen til NVDB og relaterer disse til vegnettet. Skadetype gis ut ifra alvorlighetsgrad og kan overføres til NVDB.

Hvordan komme i gang med RoadAI

Etabler et abonnement hos Geomatikk IKT

Installer appen RoadAI fra Google Play

Monter mobiltelefonen i frontruten

Start applikasjonen og gjør opptak

Data kan lastes opp fortløpende via mobilnett eller via wifi-nettverk etter endt kjøretur

Gjør opptak regelmessig for å dokumentere, inspisere og forvalte vegnettet. Benyttes aktivt for å registrere og følge opp skader og mangler.

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt oss

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Les bloggen vår

Larvik kommune bruker RoadAI til å filme vegnettet_mobiltelefon i frontruta på en bil

Larvik kommune reduserer kostnadene ved å kartlegge vegnettet selv!

3. november 2020

I løpet av våren og sommeren har Larvik kommune i år kjørt…

Les mer
Montering av vegsensorer for SVV_tre menn foran en vegmesterbil med MD30-sensor montrert

Statens vegvesen Drift Øst tester RoadAI på vinterdrift!

3. november 2020

På bildet: Kontrollingeniør Stein Presthagen (SVV), Egil Arne Nisja (Svevia) og Eirik…

Les mer

Mesta region Nord registrerer omfang og tilstand på vegobjekter i Trondheim

20. oktober 2020

For et par uker siden signerte vi kontrakt med Mesta region Nord…

Les mer