Registrering av vegobjekter med GPS

Gjør nøyaktige datainnsamlinger langs vegnettet, uten behov for etterarbeid

Registrering av vegobjekter i felt med GPS

Med vår registreringsklient for felt - braVeg Felt - vil du kunne registrere objekter langs vegen med CPOS-nøyaktighet og egenskapsdata iht. objektlisten til NVDB. Bilder lagres i vår arkivløsning braArkiv, knyttes automatisk til riktig vegobjekt i NVDB og blir sammen med registrerte data tilgjengelig via et web-grensesnitt. Feltklienten kjøres på standard Android-nettbrett eller Android-mobiltelefon.

Entreprenører og driftspersonell kan enkelt foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på de ulike objekttypene. Feltklienten kan også motta store datasett fra NVDB for oppdatering av disse. I områder med mangelfull mobildekning kan du jobbe «off-line» og synkronisere data til server når du kommer i område med mobildekning eller WIFI-nett.

 

Nøyaktig innmåling

Ved innmåling benyttes et nettbrett som er koplet til en ekstern GPS-mottaker. Denne får korreksjoner på X,Y,Z-verdiene fra Kartverket via CPOS-tjenesten, og benytter mobilnettet slik at nettbrettet kan motta en posisjon på centimeternivå. Feltklienten kan benyttes «off-line» for å måle inn, ta bilder og registrere data om objektene. Data lagres da midlertidig på mobil enhet i en lokal database, og synkroniseres til serverne når brukeren kommer i område med mobildekning eller får tilgang til WIFI-nett.

Feltklienten kan motta store datasett fra braVeg Admin, som har direkte kontakt med NVDB. I større innmålingsprosjekter, som f.eks. innmåling av alle stikkrenner i en kommune, gir dette store fordeler da objektene blir tilgjengelig i feltklienten med alle data som er registrert i NVDB.

For innmåling kan utstyr fra både Trimble, Leica og Topcon benyttes.

 

Ikke behov for etterarbeid

Feltklienten gir deg mulighet til å ferdigstille alt arbeidet i felt - både registrering av nye objekter og oppdatering av eksisterende objekter i NVDB.

Det er ikke behov for etterarbeid på kontoret for å etablere SOSI-filer til NVDB eller FKB. Disse genereres direkte fra nettbrett eller smarttelefon i felt, uten at brukeren må ha landmålererfaring. Dette gir en klar besparelse, erfaringsmessig mer enn 50 %.

På tilsynsprosjekter benyttes det kun en Android-mobiltelefon med mobilens innebygde GPS. En eventuell underleverandør kan kople seg til prosjektet og utføre tilsynet med tilhørende oppgaver.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
E-post

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Skilt i form og farger

Ny registreringsklient for NVDB

9. mars 2020

Vi i Geomatikk IKT, med våre dyktige utviklere i spissen, jobber nå…

Les mer
Brukerforum braFelt NVDB

Brukerforum i braVeg

26. september 2019

I september hadde vi besøk av vår entreprenørkunde NCC Norge for et…

Les mer

NCC Norge – derfor velger de braVeg-konseptet!

11. september 2019

I 2017 valgte NCC Norge AS oss i Geomatikk IKT som leverandør av løsning for objektregistrering til NVDB…

Les mer
NCC objektregistrering i felt NVDB

NCC tar i bruk braVeg!

10. mai 2019

NCC Norge AS har valgt oss i Geomatikk IKT som leverandør av…

Les mer
braFelt NVDB

TerraTec bruker braVeg Felt for datafangst i felt

15. august 2017

15 000 objekter registreres i NVDB Et av Norges største kartfirma, TerraTec,…

Les mer

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver datafangst i felt
+47 950 52 596
E-post

Kontakt oss

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester