Registrering av vegobjekter og dekketilstand med smarttelefon

RoadAI - en løsning for videodokumentasjon, registrering og tilstandsanalyse av veg ved bruk av mobil enhet

Registrering av vegobjekter og dekketilstand med smarttelefon

RoadAI - Videodokumentasjon, registrering og tilstandsanalyse av veg ved bruk av mobil enhet

Ved bruk av en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy og kunstig intelligens kan du gjøre videoopptak av vegen, automatisk registrere vegobjekter og videre analysere tilstanden på vegdekket. Dette gir vegforvaltere en ny, effektiv og rimelig måte å samle inn data på. Løsningen kan brukes både til dokumentasjon og inspeksjon av vegnettet "as is", til å avdekke tilstand på vegdekket, samt registrere objekter som vegskilt, kummer og rekkverk.

Hele tjenesten er skybasert, og du trenger kun å installere app’en Viominer via Google Play til din smarttelefon for å komme i gang.

RoadAI tilbyr følgende moduler

  • Vegbilder og videodokumentasjon
  • Massiv objektregistrering (f.eks skilt, kummer og rekkverk)
  • Analyse av vegskilt og tilstand på veg (dekketilstand)
  • Vegværanalyse for vintervedlikehold - vegoverflate som våt veg, bar veg, slaps, is osv. 
  • Mobil vegsensor for utvidet registrering av vegforhold
  • Annotering og oppfølging av registrerte hendelser under kjøring
  • Anonymisering og sladding av kjøretøy og personer
  • Lagring og innsyn i en webbasert innsynsløsning

Vegbilder og videodokumentasjon - innsyn for daglig drift

RoadAI fanger store mengder objekter på kort tid, og er derfor svært effektivt når det skal gjøres en stor registrering av vegnettet og ved ajourhold av vegdata. Vegen kan dokumenteres med bilder eller video, eventuelt begge deler dersom man monterer to telefoner.  Løsningen tilbyr ett bilde per sekund.

Etter kjøring gjøres bildene eller videoopptakene tilgjengelig i en skybasert innsynsløsning, RoadAI Map. Her kan en foreta «befaring fra kontor» med en visuell inspeksjon av bildene og videoene. Dette gjør også løsningen svært nyttig i den daglige driften og vedlikeholdet av vegene. 

Både bilder og videoer anonymiseres slik at kjøretøy og personer sladdes.

Massivregistrering og automatisk analyse med kunstig intelligens

Dersom man velger videoopptak kan en også velge ulike analysemoduler. Løsningens kunstige intelligens registrerer og analyserer skilt og dekketilstand. I tillegg avdekker løsningen blant annet rekkverk, veglys, kummer, sluk, gangfelt, vegbredde, fartsdempere, overflatetype og vegmerking. Disse objektene markeres i videoene og i kartet.

RoadAIs innsynsløsning kan en filtrere slik at for eksempel kun hull vises i kartutsnittet. Dette gir et godt grunnlag for handlingsplaner og generell planlegging av vedlikehold- og utbedringsarbeid.

Les mer om analysen av dataene etter videoopptak her.

Vintervedlikehold

RoadAI tilbyr også en vegværanalyse RoadAI Weather til bruk i forbindelse med vinterdrift. Analysen avdekker og kategoriserer dekkeforhold som våt veg, bar veg, snø, is, og slaps. Disse objektene markeres i videoene og i kartet. Ved å kombinere analysen RoadAI Weather med den mobile vegsensoren MD30 kan en også avdekke tykkelse på is- og snødekke, duggpunkt/frysepunkt, overflatetemperatur, friksjon/grep mm. På denne måten sikres nøyaktige data fra vegforhold i tillegg til bilder/video av vegnettet som kan effektivisere planlegging og beslutningsprosesser knyttet til vinterdrift. Bilder/video lagres slik at man kan gå tilbake å se på spesielle hendelser som ulykker, klager på veistandarden eller lignende. Dataene visualiseres samlet i RoadAI Map, noe som gir en ryddig oversikt over totalbildetBilde/video stedfestes slik at en kan klikke i kartet på ønsket sted for å inspisere bilde/video fra stedet. 

Annoteringsfunksjon

I løsningen inngår også en annoteringsfunksjon som gjør det mulig å «merke» spesielle forhold/skader langs vegen mens du kjører. Ved å holde inne en bluetooth-knapp festet til rattet kan du angi en talekommentar som for eksempel «ødelagt rekkverk». Annoteringen blir koordinatfestet og markert med et symbol i kartet, og kommentaren gjengis i tekstform i webgrensesnittet RoadAI Map. En trafikksikker og effektiv metode å registrere skader og hendelser på.

360-graders vegbilder

Videoopptak fra RoadAI kan med stor fordel kombineres med  360-graders bilder. Ved bruk av 360-graderskamera på biltaket kan bilder tas parallelt med videoopptak, og bildene vil kunne utgjøre et godt supplement til videoene. Bildene kan gjøres tilgjengelig i samme webgrensesnitt som videoene, og på denne måten kan man kontrollere video mot bilder der det er behov for det.

 

La oss filme vegnettet for deg

Ønsker du å sette bort selve datainnsamlingen, kan vi i Geomatikk IKT ta på oss oppdraget med å filme vegnettet for deg.


Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt oss

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Animasjon av roadAI i cockpit

Gran kommune dokumenterer sin vegkapital med RoadAI

3. november 2020

Tidligere i år skrev vi om hvordan Gran kommune har tatt i bruk…

Les mer
Larvik kommune bruker RoadAI til å filme vegnettet_mobiltelefon i frontruta på en bil

Larvik kommune reduserer kostnadene ved å kartlegge vegnettet selv!

3. november 2020

I løpet av våren og sommeren har Larvik kommune i år kjørt…

Les mer
Montering av vegsensorer for SVV_tre menn foran en vegmesterbil med MD30-sensor montrert

Statens vegvesen Drift Øst tester RoadAI på vinterdrift!

3. november 2020

På bildet: Kontrollingeniør Stein Presthagen (SVV), Egil Arne Nisja (Svevia) og Eirik…

Les mer