Registrering av vegobjekter og dekketilstand med smarttelefon

RoadAI - en løsning for videodokumentasjon, registrering og tilstandsanalyse av veg ved bruk av mobil enhet

Registrering av vegobjekter og dekketilstand med smarttelefon

RoadAI - Videodokumentasjon, registrering og tilstandsanalyse av veg ved bruk av mobil enhet

Ved bruk av en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy og kunstig intelligens kan du gjøre videoopptak av vegen, automatisk registrere vegobjekter og videre analysere tilstanden på vegdekket. Dette gir vegforvaltere en ny, effektiv og rimelig måte å samle inn data på. Løsningen kan brukes både til dokumentasjon og inspeksjon av vegnettet "as is", til å avdekke tilstand på vegdekket, samt registrere objekter som vegskilt, kummer og rekkverk.

Hele tjenesten er skybasert, og du trenger kun å installere app’en Viominer via Google Play til din smarttelefon for å komme i gang.

RoadAI tilbyr følgende moduler

  • Vegbilder og videodokumentasjon
  • Massiv objektregistrering (f.eks skilt, kummer og rekkverk)
  • Analyse av vegskilt og tilstand på veg (dekketilstand)
  • Vegværanalyse for vintervedlikehold - vegoverflate som våt veg, bar veg, slaps, is osv. 
  • Mobil vegsensor for utvidet registrering av vegforhold
  • Annotering og oppfølging av registrerte hendelser under kjøring
  • Anonymisering og sladding av kjøretøy og personer
  • Lagring og innsyn i en webbasert innsynsløsning

Vegbilder og videodokumentasjon - innsyn for daglig drift

RoadAI fanger store mengder objekter på kort tid, og er derfor svært effektivt når det skal gjøres en stor registrering av vegnettet og ved ajourhold av vegdata. Vegen kan dokumenteres med bilder eller video, eventuelt begge deler dersom man monterer to telefoner.  Løsningen tilbyr ett bilde per sekund.

Etter kjøring gjøres bildene eller videoopptakene tilgjengelig i en skybasert innsynsløsning, RoadAI Map. Her kan en foreta «befaring fra kontor» med en visuell inspeksjon av bildene og videoene. Dette gjør også løsningen svært nyttig i den daglige driften og vedlikeholdet av vegene. 

Både bilder og videoer anonymiseres slik at kjøretøy og personer sladdes.

Massivregistrering og automatisk analyse med kunstig intelligens

Dersom man velger videoopptak kan en også velge ulike analysemoduler. Løsningens kunstige intelligens registrerer og analyserer skilt og dekketilstand. I tillegg avdekker løsningen blant annet rekkverk, veglys, kummer, sluk, gangfelt, vegbredde, fartsdempere, overflatetype og vegmerking. Disse objektene markeres i videoene og i kartet.

RoadAIs innsynsløsning kan en filtrere slik at for eksempel kun hull vises i kartutsnittet. Dette gir et godt grunnlag for handlingsplaner og generell planlegging av vedlikehold- og utbedringsarbeid.

Les mer om analysen av dataene etter videoopptak her.

Vintervedlikehold

RoadAI tilbyr også en vegværanalyse RoadAI Weather til bruk i forbindelse med vinterdrift. Analysen avdekker og kategoriserer dekkeforhold som våt veg, bar veg, snø, is, og slaps. Disse objektene markeres i videoene og i kartet. Ved å kombinere analysen RoadAI Weather med den mobile vegsensoren MD30 kan en også avdekke tykkelse på is- og snødekke, duggpunkt/frysepunkt, overflatetemperatur, friksjon/grep mm. På denne måten sikres nøyaktige data fra vegforhold i tillegg til bilder/video av vegnettet som kan effektivisere planlegging og beslutningsprosesser knyttet til vinterdrift. Bilder/video lagres slik at man kan gå tilbake å se på spesielle hendelser som ulykker, klager på veistandarden eller lignende. Dataene visualiseres samlet i RoadAI Map, noe som gir en ryddig oversikt over totalbildetBilde/video stedfestes slik at en kan klikke i kartet på ønsket sted for å inspisere bilde/video fra stedet. 

Annoteringsfunksjon

I løsningen inngår også en annoteringsfunksjon som gjør det mulig å «merke» spesielle forhold/skader langs veien mens du kjører. Ved å holde inne en bluetooth-knapp festet til rattet kan du gi en talekommentar om for eksempel «ødelagt rekkverk». Lokasjonen blir koordinatfestet og markert med et symbol i kartet, og kommentaren vil vises i tekstform i nettleseren. En trafikksikker og effektiv metode å registrere skader og hendelser på.

360-graders vegbilder

Videoopptak fra RoadAI kan med stor fordel kombineres med  360-graders bilder. Ved bruk av 360-graderskamera på biltaket kan bilder tas parallelt med videoopptak, og bildene vil kunne utgjøre et godt supplement til videoene. Bildene kan gjøres tilgjengelig i samme webgrensesnitt som videoene, og på denne måten kan man kontrollere video mot bilder der det er behov for det.

 

La oss filme vegnettet for deg

Ønsker du å sette bort selve datainnsamlingen, kan vi i Geomatikk IKT ta på oss oppdraget med å filme vegnettet for deg.


Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
E-post

Kontakt oss

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Mesta region Nord registrerer omfang og tilstand på vegobjekter i Trondheim

20. oktober 2020

For et par uker siden signerte vi kontrakt med Mesta region Nord…

Les mer
Gran kommune logo med Road AI

Gran kommune sjekker helsetilstanden på vegnettet

5. august 2020

Gran kommune er nå i full gang med å registrere og analysere…

Les mer
Mobil med road AI

SVV Lillehammer registrerer helsetilstanden på vegdekket ved hjelp av AI

16. juni 2020

Etter en vinter med mye mildvær og nedbør, har det oppstått mange…

Les mer