Registrering av vegobjekter i felt og på kontor

Gjør nøyaktige datainnsamlinger langs vegnettet, uten behov for etterarbeid

Registrering av vegobjekter

Vi i Geomatikk IKT tilbyr ulike verktøy for innsamling og registrering av vegobjekter og vegdata. Vi har registreringsklienter som kan benyttes både i felt og på kontor, med og uten GPS, alt etter ditt behov.

braVeg Felt
Registrering med GPS

braVeg Reg
Registrering uten GPS

braVeg Felt - Registrering av vegobjekter i felt med GPS

Med vår registreringsklient for felt - braVeg Felt - vil du kunne registrere objekter langs vegen med CPOS-nøyaktighet og egenskapsdata iht. objektlisten til NVDB. Bilder lagres i vår arkivløsning braArkiv, knyttes automatisk til riktig vegobjekt i NVDB og blir sammen med registrerte data tilgjengelig via et web-grensesnitt. Feltklienten kjøres på standard Android-nettbrett eller Android-mobiltelefon.

Entreprenører og driftspersonell kan enkelt foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på de ulike objekttypene. Feltklienten kan også motta store datasett fra NVDB for oppdatering av disse. I områder med mangelfull mobildekning kan du jobbe «off-line» og synkronisere data til server når du kommer i område med mobildekning eller WIFI-nett.

Nøyaktig innmåling

Ved innmåling benyttes et nettbrett som er koplet til en ekstern GPS-mottaker. Denne får korreksjoner på X,Y,Z-verdiene fra Kartverket via CPOS-tjenesten, og benytter mobilnettet slik at nettbrettet kan motta en posisjon på centimeternivå.

For innmåling kan utstyr fra både Trimble, Leica og Topcon benyttes.

Feltklienten kan motta store datasett fra braVeg Admin, som har direkte kontakt med NVDB. I større innmålingsprosjekter, som f.eks. innmåling av alle stikkrenner i en kommune, gir dette store fordeler da objektene blir tilgjengelig i feltklienten med alle data som er registrert i NVDB.

På tilsynsprosjekter benyttes det kun en Android-mobiltelefon med mobilens innebygde GPS. En eventuell underleverandør kan kople seg til prosjektet og utføre tilsynet med tilhørende oppgaver.

braVeg Reg - Registrering av vegobjekter i felt og på kontor uten GPS

Vår nye registreringsklient braVeg Reg er en løsning for innmåling og registrering av vegobjekter på kontor eller i felt. Registreringene sendes direkte fra braVeg Reg inn til NVDB. Løsningen støtter alle objekter som finnes i NVDB. En kan fjerne og redigere objekter i NVDB eller legge til helt nye objekter.

braVeg Reg er en nyutviklet løsning, og første versjon er nå klar til bruk. Løsningen er utviklet i samarbeid med dyktige utviklere og fagfolk med lang erfaring med bruk av verktøy for datainnsamling og registrering.

Løsningen er topp moderne og tilpasset dagens teknologi og brukerbehov med flere smarte funksjoner som skiller denne løsningen fra tidligere løsninger. Blant de nye funksjonene som braVeg Reg tilbyr finner man en kopieringsfunksjon. Denne sørger for at man enkelt kan ta vare på et registrert objekt med ønskede egenskaper, og dermed raskt og effektivt registrere flere objekter av samme type. Typisk eksempel kan være et vegkryss eller gate med flere gangfelt og tilhørende skilt som har like egenskaper.

braVeg Reg kan benyttes både på kontor og ute i felt - på PC eller nettbrett. Dette er funksjonalitet som tidligere ikke har vært tilgjengelig på dette nivået. Etter hvert vil det komme til flere funksjoner i braVeg Reg som vil være nært knyttet til de andre løsningene vi tilbyr i braVeg-konseptet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Enklere vegforvaltning

Enklere vegforvaltning med braVeg

19. februar 2021

Ønsker du å effektivisere registrering, analyse og forvaltning av vegobjekter og vegens…

Les mer
Skilt i form og farger

Ny registreringsklient for NVDB

9. mars 2020

Vi i Geomatikk IKT, med våre dyktige utviklere i spissen, jobber nå…

Les mer

NCC Norge – derfor velger de braVeg-konseptet!

11. september 2019

I 2017 valgte NCC Norge AS oss i Geomatikk IKT som leverandør av løsning for objektregistrering til NVDB…

Les mer