Registrering av vegobjekter i felt og på kontor

Gjør nøyaktige datainnsamlinger langs vegnettet, uten behov for etterarbeid

Registrering av vegobjekter

Vi har registreringsklienter som kan benyttes både i felt og på kontor, med og uten GPS, alt etter ditt behov.

braVeg Felt
Registrering med GPS

braVeg Reg
Registrering uten GPS

Registrering av vegobjekter i felt med GPS

Med vår registreringsklient braVeg Felt, registrerer du objekter langs vegen med CPOS-nøyaktighet og egenskapsdata iht. objektlisten til NVDB. Bilder lagres i vår arkivløsning braArkiv, knyttes automatisk til riktig vegobjekt i NVDB og blir sammen med registrerte data tilgjengelig via et web-grensesnitt. Feltklienten kjøres på standard Android-nettbrett eller Android-mobiltelefon.

Entreprenører og driftspersonell kan enkelt foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på de ulike objekttypene. Feltklienten kan også motta store datasett fra NVDB for oppdatering av disse.

Feltklienten kan også benyttes i tilsynsprosjekter med egendefinerte egenskapsdata som kan tilpasses. Da benytte kun GPS fra nettbrettet/mobilen.

Mann registrerer punkt på veg med antenne
liseronning-42-datafngst2
Registrreringsløsning på pc og nettbrett

Registrering av vegobjekter i felt og på kontor uten ekstern GPS

Registreringsklienten braVeg Reg er en løsning for innmåling og registrering av vegobjekter på kontor eller i felt. Løsningen er brukervennlig og registreringene sendes direkte fra braVeg Reg inn til NVDB. braVeg Reg støtter alle objekter som finnes i NVDB. Du kan fjerne og redigere objekter i NVDB eller legge til helt nye objekter.

Med en kopieringsfunksjon kan du enkelt ta vare på et registrert objekt med ønskede egenskaper, og dermed raskt og effektivt registrere flere objekter av samme type.

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Les bloggen vår

NCC Norge – derfor velger de braVeg-konseptet!

11. september 2019

I 2017 valgte NCC Norge AS oss i Geomatikk IKT som leverandør av løsning for objektregistrering til NVDB…

Les mer
NCC objektregistrering i felt NVDB

NCC tar i bruk braVeg!

10. mai 2019

NCC Norge AS har valgt oss i Geomatikk IKT som leverandør av…

Les mer
braFelt NVDB

TerraTec bruker braVeg Felt for datafangst i felt

15. august 2017

15 000 objekter registreres i NVDB Et av Norges største kartfirma, TerraTec,…

Les mer