Vintervedlikehold

Med vårt nye system Wx Horizon, får man full oversikt over situasjonen ute på vegen. I tillegg benyttes våre MD30-sensorer, som måler friksjon, overflatelag (is, snø, vann + tykkelse/mengde), overflatetemperatur, lufttemperatur mm.

Wx Horizon for effektiv vinterdrift og økt trafikksikkerhet

Vaisala Wx Horizon er en skybasert løsning som hjelper vegforvaltere med å forstå den potensielle påvirkningen værforholdene kan ha på vegnettet og agere ut fra dette. Wx Horizon sammenstiller observasjonsdrevne data fra faste værstasjoner, værmodeller og mobile sensorer for å beregne værforhold og fremtidsutsikter for vegnettet i ett og samme kartgrensesnitt.

Tilgang til værstasjoner

Værmodell

Vegværmodell

Nedbørsradar

Sensordata

Prognoser for neste 72 timer

Kartbasert

Vaisala Wx Horizon i PC skjerm
MD30 sensor

MD30 - en mobil vegsensor for vintervedlikehold

MD30 er en optisk friksjonsmåler som registrerer blant annet friksjon i vegbanen. MD30-sensoren måler alle viktige vær-parametere og er spesielt egnet for brøytebiler. Sensoren bidrar til å gi mer nøyaktige data for vedlikeholdsbeslutninger, og optimalisering av blant annet saltbruk.

Robust for ethvert kjøretøy

Kompakt og kostnadseffektiv

Pålitelig i alle værforhold

Enkel å bruke og vedlikeholde

Sender data til Wx Horizon

Tilgang til data på mobil i kjøretøy

Datatilgang og visualisering

RoadAI Map - en skybasert innsynsløsning

RoadAI map benyttes for kontroll og ettersyn. Kort tid etter kjøring videresendes dataene fra mobiltelefonen til webgrensesnittet RoadAI Map for detaljert visualisering og rapportering. Her visualiseres sensordataene, og bilde/video av vegen er tilgjengelig. Det er også mulig å ta ut rapporter i form av Excel-filer med all informasjon om innsamlede data.

PC-skjerm som viser RoadAI Map

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt oss

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Les bloggen vår

Animasjon av roadAI i cockpit

Gran kommune dokumenterer sin vegkapital med RoadAI

3. november 2020

Tidligere i år skrev vi om hvordan Gran kommune har tatt i bruk…

Les mer
Montering av vegsensorer for SVV_tre menn foran en vegmesterbil med MD30-sensor montrert

Statens vegvesen Drift Øst tester RoadAI på vinterdrift!

3. november 2020

På bildet: Kontrollingeniør Stein Presthagen (SVV), Egil Arne Nisja (Svevia) og Eirik…

Les mer

Mesta region Nord registrerer omfang og tilstand på vegobjekter i Trondheim

20. oktober 2020

For et par uker siden signerte vi kontrakt med Mesta region Nord…

Les mer