Vintervedlikehold

Med vårt nye system Wx Horizon, får man full oversikt over situasjonen ute på vegen. I tillegg benyttes våre MD30-sensorer, som måler friksjon, overflatelag (is, snø, vann + tykkelse/mengde), overflatetemperatur, lufttemperatur mm.

Wx Horizon for effektiv vinterdrift og økt trafikksikkerhet

Vaisala Wx Horizon er en skybasert løsning som hjelper vegforvaltere med å forstå den potensielle påvirkningen værforholdene kan ha på vegnettet og agere ut fra dette. Wx Horizon sammenstiller observasjonsdrevne data fra faste værstasjoner, værmodeller og mobile sensorer for å beregne værforhold og fremtidsutsikter for vegnettet i ett og samme kartgrensesnitt.

Tilgang til værstasjoner

Værmodell

Vegværmodell

Nedbørsradar

Sensordata

Prognoser for neste 72 timer

Kartbasert

Vaisala Wx Horizon i PC skjerm
MD30 sensor

MD30 - en mobil vegsensor for vintervedlikehold

MD30 er en optisk friksjonsmåler som registrerer blant annet friksjon i vegbanen. MD30-sensoren måler alle viktige vær-parametere og er spesielt egnet for brøytebiler. Sensoren bidrar til å gi mer nøyaktige data for vedlikeholdsbeslutninger, og optimalisering av blant annet saltbruk.

Robust for ethvert kjøretøy

Kompakt og kostnadseffektiv

Pålitelig i alle værforhold

Enkel å bruke og vedlikeholde

Sender data til Wx Horizon

Tilgang til data på mobil i kjøretøy

Datatilgang og visualisering

RoadAI Map - en skybasert innsynsløsning

RoadAI map benyttes for kontroll og ettersyn. Kort tid etter kjøring videresendes dataene fra mobiltelefonen til webgrensesnittet RoadAI Map for detaljert visualisering og rapportering. Her visualiseres sensordataene, og bilde/video av vegen er tilgjengelig. Det er også mulig å ta ut rapporter i form av Excel-filer med all informasjon om innsamlede data.

PC-skjerm som viser RoadAI Map

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt oss

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Les bloggen vår

Vegarbeid pågår skilt

RoadAI effektiviserer entreprenørers arbeid med driftskontrakter

10. august 2020

Alle driftsentreprenører har viktige oppgaver knyttet til god fremkommelighet og trafikksikkerhet på…

Les mer
Mobil med road AI

SVV Lillehammer registrerer helsetilstanden på vegdekket ved hjelp av AI

16. juni 2020

Etter en vinter med mye mildvær og nedbør, har det oppstått mange…

Les mer
Opplæring RoadAI hos NCC

Registrering av skader på rekkverk med RoadAI

29. august 2019

I dag er vår rådgiver Per Ola Roald på besøk hos NCC på Hønefoss…

Les mer