Vi ønsker å skape en trygg konferanse!

Vi ønsker å skape en trygg konferanse for alle våre deltakere, og kan forsikre om at vi til en hver tid følger myndighetenes anbefalinger i forbindelse med situasjonen rundt Covid-19. Som deltaker skal du være trygg på at smittevernregler og andre hensyn vil bli godt ivaretatt under hele konferansen. Vi tar din sikkerhet på alvor, og har derfor gjort noen tiltak i samarbeid med Britannia Hotel, som du kan lese om under.

trygg_konferanse

 

Påmelding og informasjon

 • All påmelding skjer i forkant av konferansen, slik at både vi som arrangør og hotellet til en hver tid har oversikt over hvem som deltar.
 • Før konferansen avholdes sendes det ut et informasjonsskriv til alle deltakere og foredragsholdere med informasjon om smittevernregler og forhåndsregler som gjelder under konferansen. Vi ber også strengt om at deltakere som opplever forkjølelse- eller andre sykdomssymptomer ikke skal delta på konferansen.

Kontakt med hotellet

 • Vi som arrangør har jevnlig kontakt med Britannia Hotel for å tilrettelegge slik at myndighetenes krav blir overholdt på best mulig måte under hele konferansen.

Smittevernstiltak hos Britannia - Sikkerhetsrutiner

 • Informasjon om hygieneråd i forkant og på stedet i form av informasjonsskjema og fra
  hotellpersonell.
 • Personell blir grundig instruert i daglig brief hvordan de best kvalitetssikrer for å unngå
  smitte.
 • Ansatte og gjester unngår å håndhilse, og unngår situasjoner der man utsettes for nysing, hosting og
  lignende.
 • Hotellets ansatte benytter engangshansker for all form for servering, vask, kopiering, teknisk assistanse og
  materiell til disposisjon for gjester.
 • Kapasitet i alle rom er endret og tilrettelagt for minimum 1 meters avstand til sidemann/kvinne.
 • Papir og penn til engangsbenyttelse.
 • Det ønskes at alle gjester går ut av møterommet i pauser slik at hotellets personell får ryddet og vasket.
 • Det bes om at tidspunkter for oppmøte, pauser og lunsj følges i henhold til avtalt tid.
 • Antibakteriell håndsprit ved inngang til avdelingen, på toaletter, i pauseareal og møterom.
 • Hotellet sørger for god kapasitet av toaletter og vaskemuligheter.
 • Avgrensning ved konferanseinngang i form av kø-ordnere, skilt og vertskap.

Smittevernstiltak hos Britannia - Mat og drikke

 • All pausemat erstattes med kurvertservering.
 • Servering av lunsjtallerken i Palmehaven med tilrettelagt for avstand per gjest.
 • Kaffe- og eller pausemat styres til gitte tidspunkter og område.
 • Egen dedikert konferansevert sørger for tilrettelegging av logistikk for pauser og
  hygienetiltak for servering av drikke.

Smittevernstiltak hos Britannia - Renholdsrutiner

 • Alle flater, inkludert bord, stoler, dørhåndtak, lysbrytere, fjernkontroll, talerstol og teknisk utstyr rengjøres nøye i forkant og i alle pauser.
 • Renholdspersonalet bruker ett sett engangshansker per møterom og et sett med kluter per møterom.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på e-post marked@geomatikk-ikt.no ved eventuelle spørsmål angående temaet.

 

DE VIKTIGSTE TILTAKENE

DA_koronatiltak_nettside_ikoner1