Vi ønsker Per Ola Roald velkommen med på laget!

Per Ola Roald

Vi har styrket laget på rådgivningssiden og er stolte over å kunne ønske Per Ola Roald velkommen som Rådgiver Datafangst i felt.

Per Ola kommer fra stillingen som Prosjektleder vei i Trondheim kommune og er en av Norges fremste eksperter på NVDB (Nasjonal vegdatabank). Som prosjektleder i Trondheim kommune har han vært ansvarlig for innføring av NVDB, oppbygging av eget vegregister og for utvikling av rutiner for registrering og innsamling av vegdata. Per Ola var også ansvarlig for pilotprosjektet kommunen kjørte med vår RoadAI-løsning for å registrere kommunale gang- og sykkelveier. For øvrig har han solid bakgrunn fra Statens vegvesen som Prosjektleder og NVDB-koordinator over 13 år. Det er altså ingen tvil om det faglige alibiet!

Hos oss vil Per Ola i hovedsak jobbe med rådgivning og salg av løsninger for registrering av objekter i felt mot privat og offentlig virksomhet, som entreprenører og tekniske enheter i kommunene. Per Ola vil arbeide i et grensesnitt mellom kunde og systemutviklere, og ha ansvar for videreutvikling og strategiske veivalg for våre feltløsninger.

På fritiden er Per Ola en ivrig idrettspappa for sine to døtre, som begge spiller håndball og fotball for Strindheim, og Per Ola er med som fotballtrener. Ifølge ham selv har han vært sportsidiot siden han var liten gutt, og verken foreldre eller lærere glemmer vel den gangen da klasse 3A på Vigra skule hadde høring i kristendomskunnskap; Læreren spurte hva mannen som klatret opp i treet for å se Jesus da han ankom Jerusalem het. Per Ola rakte entusiastisk opp hånda og svarte med et sikkert smil – “Sergej Saveljev!” (Det var altså han som nettopp hadde vunnet 3-mila i VM på ski i Lahti…). Ingen tvil om at idretten har preget Per Olas liv, men når alt kommer til alt er det fotball, og især Liverpool, som står høyest i kurs!

Vi er glade for å ha Per Ola med på laget og gleder oss til å bli bedre kjent med ham – både faglig og sosialt! 🙂