Brukerveiledning braArkiv Web

Klikk på linkene under for å se de ulike instruksjonsvideoene:

01 Innlogging til braArkiv Web
Bruker logger inn med brukernavn og passord.

02 Velge arkiv og arkivdel
Før et søk velges først arkiv og tilhørende arkivdel.

03 Adressesøk
I adressesøk listes det opp forslag på adresse automatisk i det man begynner å skrive i feltet. Gnr/Bnr/Fnr/Snr blir lagt til i GID-feltet når adresse velges i lista.

04 Søk med GID (matrikkel)
Søk med formen Gnr/Bnr/Fnr/Snr. Eks.: 18/383/0/0.

05 Adressesøk og Dokumentkategori
Søker på adresse og filtrerer videre med å velge Dokumentkategori.

06 Filtrer på Dokumentkategori
Videre søk på Dokumentkategori etter adressesøk er utført.

07 Graderte dokumenter i trefflista
Viser felt for gradert dokument.
For å se graderte dokumenter må bruker ha utvidet tilgang.

08 Minibilder og forhåndsvisning av sider i treffliste
Viser forhåndsvisning av første side i dokumentet ved å holde musepeker over minibildet i trefflista.

09 Stigende og synkende sortering i treffliste
Sorterer dokumentene ved å trykke på kolonneoverskrift i trefflista.

10 Endre rekkefølge på kolonner i trefflista
Viser hvordan bruker kan endre rekkefølge på kolonner i trefflista.

11 Gruppering - Dokumentkategori og Saksnummer
Viser gruppering av dokumenter med attributtene Dokumentkategori og Saksnummer. Dokumentkategori grupperes først og deretter Saksnummer. Utføres ved å dra kolonneoverskrift inn i feltet for gruppering.

12 Gruppering - Saksnummer og Dokumentkategori
Viser gruppering av dokumenter med attributtene Saksnummer og Dokumentkategori. Her grupperes Saksnummer først og deretter Dokumentkategori. Utføres ved å dra kolonneoverskrift inn i feltet for gruppering.

13 Vis dokument - Åpne dokument, merke og velge sider
Åpner dokument fra trefflista og dokument vises i ny fane i nettleser. Her kan bruker merke hvilke sider i dokumentet som skal lagres eller eksporteres.

14 Vis dokument - Eksport til ZIP
Bruker kan velge å eksportere hele dokumentet eller utvalgte sider i dokumentet som lagres i en ZIP-fil.

15 Vis dokument - Eksport til e-post
Bruker kan velge å eksportere hele dokumentet eller utvalgte sider i dokumentet som sendes som vedlegg i e-post.