Webinar

Under kan du melde deg på ett eller flere av våre planlagte webinarer.
Vi kjører alle våre webinarer  live via Skype Web App, så det er ikke nødvendig å ha Skype installert.
60 minutter før webinaret starter vil du motta en e-post med link inn til webinaret.

NB! Sjekk søppelpost!

 

Alle webinarer er selvsagt gratis.

Webinar 1: 04.06.20 kl 10.00 
Verktøy for innsamling og analyse av vegdata

Torsdag 04.juni kl. 10.00 viser vi våre løsninger for innsamling og analyse av vegdata,  braFelt og RoadAI. Vi forteller hvordan du kan oppnå enklere og mer effektiv registrering og vedlikehold av vegobjekter og infrastruktur, samt hvordan få dataene inn til NVDB. 
 
RoadAIs innebygde kunstige intelligens gjenkjenner vegobjekter og analyserer tilstanden på vegnettet automatisk. Dataene kan deretter lastes opp i braFelt og videre til NVDB.

Vi presenterer også vår nye registreringsklient som er under utvikling og hvor første versjon forventes satt i produksjon før sommeren.

Sett av 30 minutter for å få vite mer om hvordan ny teknologi kan effektivisere innsamling og forvaltning av vegdata.

Webinar 2: 16.06.20 kl 10.00
Analyse og kartlegging av arkivlandskapet

Tirsdag 16.juni kl 10.00 forteller vi hvorfor det kan være hensiktsmessig å analysere og kartlegge arkivlandskapet, både de papirbaserte og de digitale arkivene, for å legge til rette for måloppnåelse. 

Hva om vi kunne være trygge på at dersom du ikke finner et dokument ved søk i arkivet, så finnes ikke dokumentet?

For deg som vurderer å samle og rydde dokument- og papirarkivet for enklere gjenfinning, kan det være en fordel å følge en erfaringsbasert prosess som sikrer måloppnåelse. Dette for å avdekke hva arkivlandskapet består av, og hvilke deler som med fordel kan digitaliseres, samles og ryddes, samt hvordan, for å nå målene som er satt for arkivet.

Sett av 30 minutter og bli inspirert!