Webinar

Under kan du melde deg på ett eller flere av våre planlagte webinarer.
Vi kjører nå våre webinarer live via Teams Event. Du får tilgang til webinaret via din nettleser (eller MS Teams hvis du har det).

60 minutter før webinaret starter vil du motta en e-post
med link inn til webinaret.

NB! Sjekk søppelpost!

 

Alle webinarer er selvsagt gratis.

 

 

Arkiv og digitalisering


Webinarholder Ahmad Gashamy
Rådgiver arkiv og digitalisering
Epost: Ahmad.Gashamy@geomatikk-ikt.no

10.12.2021 kl 10.00: Samle alt i braArkiv med synk og import

Ønsker du å gjøre ditt braArkiv komplett?

Fredag 10.desember avholder vi et webinar hvor vi snakker om viktigheten av å samle flere arkivkilder på ett sted.

Vi forteller hvordan du kan få koblet på både produksjonbasen fra sak/arkiv og få importert data fra andre historiske baser inn til ditt braArkiv.

Sett av 30 minutter og bli inspirert!

Vegforvaltning

Webinarholder Eirik
Webinarholder Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
Epost: Eirik.Trondsen@geomatikk-ikt.no

08.12.2021 kl 07.30: Videodokumentasjon av kontraktsområder for entreprenører

I vårt webinar onsdag 08. desember kl. 07.30 vil vi demonstrere hvordan vårt videodokumentasjons- og analyseverktøy RoadAI kan benyttes som et kartleggingsverktøy for entreprenører på driftskontrakter. RoadAI kan bedre og effektivisere inspeksjonsarbeidet og bidra til en bedre oversikt over løpende driftsoppgaver. I tillegg til dette får dere som entreprenører dokumentert hele kontraktsområdet på en god måte.

Sett av 30 minutter og bli inspirert!

08.12.2021 kl 10.00: Videodokumentasjon av vegnett for kommuner

Vegseksjonen hos mange kommuner sliter med å få nok vedlikeholdsmidler. Mange har kanskje heller ikke helt oversikten over sitt vegnett, for eksempel hvor det befinner seg skader i asfalten og hvor alvorlige disse er. Da er det viktig å få dokumentert vegnett og behov på en rask, effektiv og lite ressurskrevende måte. I vårt webinar onsdag 08. desember kl. 10.00 vil vi demonstrere vårt videodokumentasjons- og analyseverktøy RoadAI og hvordan dette kan hjelpe dere som kommuner med å få dokumentert vegnettet.

Sett av 30 minutter og bli inspirert!