Webinar

Under kan du melde deg på ett eller flere av våre planlagte webinarer.
Vi kjører alle våre webinarer  live via Skype Web App, så det er ikke nødvendig å ha Skype installert.
60 minutter før webinaret starter vil du motta en e-post med link inn til webinaret.

NB! Sjekk søppelpost!

 

Alle webinarer er selvsagt gratis.

Webinar: 22.05.19 kl 13.00
Tema: Videodokumentasjon av vei

Vi viser løsning for videodokumentasjon av vei ved hjelp av opptak fra mobiltelefon plassert i frontrute på bil.

RoadAI er en løsning for videodokumentasjon av vei som også inneholder moduler for registrering av veitilstand på både sommer og vinter, samt gjenkjenning av skilt.

Ved bruk av denne løsningen får du et effektivt verktøy til å registrere skader og hendelser som krever snarlige tiltak i den daglige drift av veinettet. Det er ingen begrensning på hvor mye video som kan lastes opp.

I tillegg til god støtte for daglig drift av veinettet, benyttes løsningens kunstige intelligens til å automatisk detektere tilstand på hele veinettet for en mer effektiv prioritering og budsjettering av nødvendige langsiktige vedlikeholdsbehov.

Sett av 30 minutter og bli oppdatert på mulighetene!

Webinar: 27.05.19 kl 10.00
Tema: La oss samle og rydde arkivet, slik at du kan finne og dele!

Vi viser hvordan vi jobber for å automatisere prosessen med å samle og rydde i digitale arkivkilder.

Med rådgivning og ny teknologi kan vi bistå med å redusere antall arkivkilder, samt sammenstille og rydde opp i arkiver som naturlig hører sammen.

På denne måten kan saksbehandlere og andre få rask tilgang til dokumenter fra flere arkivkilder samtidig, både fra historisk digitaliserte eiendomsarkiv og arkivdeler i sakssystemet!

Sett av 30 minutter og bli oppdatert på mulighetene!

Webinar: 29.05.19 kl 10.00
Tema: Del arkivet med publikum!

Vi viser vår innsynsløsning for publikum, hvor du kan dele arkivet etter det er samlet og ryddet!

Vi viser hvordan publikum kan søke etter dokumenter knyttet til en eiendom i historisk digitalisert dokumentarkiv og historisk sakssystem. Vi ser også på hvordan sensitiv informasjon og begjæring om innsyn håndteres.

Sett av 30 minutter og bli oppdatert på mulighetene!