Webinar

Under kan du melde deg på ett eller flere av våre planlagte webinarer.
Vi kjører alle våre webinarer  live via Skype Web App, så det er ikke nødvendig å ha Skype installert.
60 minutter før webinaret starter vil du motta en e-post med link inn til webinaret.

NB! Sjekk søppelpost!

 

Alle webinarer er selvsagt gratis.

Webinar: 21.03.19 kl 10.30
Tema: Videodokumentasjon av vei

Vi viser løsning for videodokumentasjon av vei ved hjelp av opptak fra mobiltelefon plassert i frontrute på bil.

RoadAI er en løsning for videodokumentasjon av veier. Løsningen inneholder også moduler for registrering av tilstand på vei både sommer og vinter samt gjenkjenning av skilt.
Ved bruk av denne løsningen får du et effektivt verktøy til å registrere skader og hendelser som krever snarlige tiltak i den daglige drift av veinettet. Det er ingen begrensning hvor mye  video som kan lastes opp.

I tillegg til god støtte for daglig drift av veinettet, benyttes løsningens kunstige intelligens til å detektere tilstand på hele veinettet for en mer effektiv prioritering og budsjettering av nødvendige langsiktige vedlikeholdsbehov.

Webinar: 26.03.19 kl 10.30
Tema: Strukturert forvaltning av kulturminner

I dette webinaret får du vite hvordan ny teknologi kan hjelpe kommunen til å utvikle og vedlikeholde en kulturminneplan.

Godt over 370 kommuner har mottatt midler fra Riksantikvarens KIK-prosjekt siden 2011. Dessverre er det flere av disse som sliter med framdriften i arbeidet med kulturminneplanen. Riksantikvaren oppfordrer derfor fylkeskommuner/Sametinget til å bistå kommunene med å fullføre kulturminneplanen, og har i år prioritert tilskudd til de fylkeskommuner som ønsker å legge vekt på dette.

Meld deg på webinaret å få inspirasjon på hvordan ny teknologi kan bidra til en god forvaltning av kulturminner.

Les også vår bloggartikkel om samme tema.

Webinar: 27.03.19 kl 10.00
Tema: Ett arkiv for alle dokumenter

Vi viser hva vi gjør for at saksbehandlere og andre skal få rask tilgang til dokumenter fra flere arkivkilder.

Vi utvikler løsninger og tjenester som automatiserer prosessen med å rydde i og verdiøke digitale arkivkilder.

Med rådgivning og ny teknologi kan vi bistå med å redusere antall arkivkilder og sammenstille arkiver som naturlig hører sammen. Ved hjelp av mange års erfaring med digitalisering, samt kunstig intelligens, er vi i stand til å samle både historisk digitaliserte eiendomsarkiv og arkivdeler i sakssystemet til ett arkiv.

Sett av 30 minutter og bli oppdatert på mulighetene!