Skip to content

Webinar

Under kan du melde deg på ett eller flere av våre planlagte webinarer.
Vi kjører alle våre webinarer  live via Skype Web App, så det er ikke nødvendig å ha Skype installert.
60 minutter før webinaret starter vil du motta en e-post med link inn til webinaret.

NB! Sjekk søppelpost!

 

Alle webinarer er selvsagt gratis.

Webinar: 27.01.20 kl 13.00 

Tema: Datafangst til NVDB

Vi viser hvordan du kan oppnå enklere og mer effektiv registrering av infrastruktur langs veien med vår feltsløsning braFelt NVDB.

Innmåling av objekter langs veien med CPOS-nøyaktighet, og registrering av egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB (Nasjonal Vegdatabank), er krav som stilles fra myndigheter og oppdragsgivere.

Ved å benytte vår softwareløsning, braFelt NVDB, kan alt arbeidet gjøres ferdig i felt - både registrering av nye objekter og oppdatering av eksisterende objekter i NVDB. Entreprenører og driftspersonell kan enkelt foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på ulike typer infrastruktur.

Meld deg på vårt webinar og få inspirasjon til hvordan vår feltløsning for registrering av veiobjekter kan bidra til effektiv oppfølging og forvaltning av veinettet.

Sett av 30 minutter og bli oppdatert!

Webinar: 28.01.20 kl 10.00 

Tema: Videodokumentasjon og tilstandsanalyse av vei 

Vi viser løsning for videodokumentasjon av vei ved hjelp av opptak fra mobiltelefon plassert i frontrute på bil. 

RoadAI er en løsning for videodokumentasjon av vei, som kan analysere skader på veidekke, gjenkjenne skilt, gangfelt og fartsdempere, samt måle vegbredde.

Ved bruk av denne løsningen får du et effektivt verktøy til å registrere skader og hendelser som krever snarlige tiltak i den daglige drift av veinettet. Det er ingen begrensning på hvor mye video som kan lastes opp. 

I tillegg til god støtte for daglig drift av veinettet, benyttes løsningens kunstige intelligens til å automatisk detektere tilstand på hele veinettet for en mer effektiv prioritering og budsjettering av nødvendige langsiktige vedlikeholdsbehov. 

Sett av 30 minutter og bli oppdatert på mulighetene! 

Scroll To Top