Webinar

Under kan du melde deg på ett eller flere av våre planlagte webinarer.
Vi kjører alle våre webinarer  live via Skype Web App, så det er ikke nødvendig å ha Skype installert.
60 minutter før webinaret starter vil du motta en e-post med link inn til webinaret.

NB! Sjekk søppelpost!

Webinar 1: 24.10.18 Kl 10.00
Publikumsløsning for eiendomsinformasjon

Vi viser vår innsynsløsning for publikum, hvor langt vi har kommet og hvor vi skal.

Sett av 30 minutter og bli oppdatert på hvordan innbyggere og næringsliv enkelt kan søke og finne dokumenter i arkivet, og annen eiendomsinformasjon.

Webinar 2: 25.10.18 Kl 09.00
Webinnsynsløsning for nemnda

Vi kjører en steg for steg-gjennomgang av funksjonalitet i vår webinnsynsløsning for gjennomføring av effektive nemndsmøter for kommuner som benytter KOMTEK.

Løsningen består blant annet av takstdata, eiendoms- og bygningsinformasjon, kart, bilder, live-endring av vurderingsfaktorer og takst, rapporter, brukerhåndtering, integrasjon mot sak/arkiv og statuskart for fremdrift ved besiktigelse.

Webinar 3: 25.10.18 Kl 10.00
Dokumentfangst og verdiøkning

Vi presenterer mulighetene innen dokumentfangst og verdiøkning.

Vi viser hvordan all innkommende post og e-post mottas i en og samme løsning, og hvordan disse enkelt kan videresendes til arkiv og sakssystem.

Videre forteller vi hvordan vi med ny teknologi, som maskinlæring og robotisering, jobber med å muliggjøre automatisk verdiøkning før videresending til valgte destinasjon. Med verdiøkning menes blant annet splitting av store dokumenter, kategorisering, samt gjenfinning og sladding av sensitiv informasjon.